Autorizatii de construire

Nr. A.C.AnAlte


Nr.DataSolicitantAdresaLucrari autorizate
0%753420/04/2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A PENTRU ANGHEL MIOARA nr. 15B Branşament electric subteran in lungime de 49,00m. din care 44,00m. pe domeniul public pentru branşarea unui imobil situat pe str. Luceafarului la nr. 1. Aparatele de măsură se vor monta in propietatea beneficiarului la limita proprietăţii cu acces din exterior. Aliniamentul gardului la strada Luceafarului va fi la 5,50m. din axul străzi. Lucrările vor fi executate de personal autorizat cu respectarea normelor de protecţia muncii şi vor respecta zonele de protecţie ale utilităţilor aflate in zonă se vor respecta distanţele faţă de liniile electrice aflate in zonă conform normativului in vigoare şi ordinul ANRE nr 49/2007, PE 106/2003, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00, SR 8591/97 şi Legea Energiei Electrice nr 123/2012. In zonele din apropierea de interesectii cu instalaţii electrice, gaze, apă, canalizare etc. săpătura va fi executată manual şi cu asistenţă de la zona MT-JU UO Buftea. Trasarea se va face de un inginer de cadastru autorizat si va fi vizată de biroul cadastru din cadrul Comunei Mogosoaia. In timpul lucrărilor se va urmării ca circulaţia in zonă să nu fie blocată se va asigura accesul locatarilor şi a maşinilor de intervenţie ( salvare, pompieri, politie, etc). Se vor respecta indicaţiile si restricţiile impuse de avizatori in avizele eliberate pentru oţinerea autorizaţiei de construire. Se vor folosi materiale corespunzătoare calitativ, standardizate şi agrementate conform prevederilor legale in vigoare. Lucrările se vor realiza in perioada de circulaţie redusă si se vor amplasa panouri de avertizare in zonă conform. Se vor respecta condiţiile impuse in avizul favorabil nr. 00666199/2017 eliberat de Enel Distribuţie Muntenia SA. Se vor reface zonele afectate de lucrări la starea iniţială in cel mai scurt timp posibil şi nu se vor depozita materiale rezultate din lucrare pe zonelele de acces către proprietăţile particulare din zonă. Pentru aducerea la forma iniţială a zonei drumului se vor impune următoarele lucrări conform Hotărârii Consiliului Local Mogoşoaia nr. 69 din data de 31/08/2015. Se vor folosi materiale corespunzătoare calitativ, standardizate și agrementate conform prevederilor legale în vigoare. Umplutură compactată (pamânt din săpătură) cu mai mecanic, grad compactare min 98%.Strat de balast grosime de 30 cm, compactat in 2 straturi. Plasa fier beton (ochiuri de 100x100x8), ancorat in terasamentul drumului prin cupoane in PC 52, lungime minima de 30 cm. Strat de balast stabilizat cu ciment 5%, in grosime de 15 cm, aşternut manual, compactat cu placă vibrantă, impermeabilizat cu emulsie bituminoasă cu rupere rapidă. Strat de legătură din mixture asfaltica tip BAD20, grosime 6 cm. Strat de uzură din mixture asfaltică tip BA16, grosime 4 cm. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor va fi semnat de o comisie din care vor face parte 2 reprezentanţi ai Comunei Mogosoaia. Pe perioada execuţiei lucrărilor, constructorul este direct responsabil de eventualele accidente, evenimente reutiere generate de prezenţa şantierului pe partea carosabilă a drumurilor. Recepţia lucrărilor de aducere la forma iniţială a drumurilor se face in conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare. Procesul verbal de recepţie va fi semnat de o comisie din care vor face parte 2 reprezentanţi ai Comunei Mogoşoaia. Autorizarea se face in baza certificatului de urbanism nr. 263/2016 si 7/2018 eliberate de comuna Mogosoaia. Detalii
0%2626/02/2021BORDEUS MARIA-IOANAStrada BASCULEI nr. 9 Continuarea lucrarilor de edificare a unei locuinte unifamiliale P+pod, imprejmuire si utilitati autorizata cu autorizatia de construire nr. 99 din data de 05/06/2018. A mai ramas de executat la interior sape pardoseli, tamplarie interioara-usi, vopsitori lavabile si placaje ceramice, glafuri ferestre, obiecte sanitare, prize si intrerupatoare. la exterior a ramas de executat tinichigerie jghiaburi, glafuri ferestre, finisaje fatada, soclu cu placaj decorativ, balustrada terasa. Suprafata construită 222,20mp., suprafata construită desfășurată 222,20mp., suprafata utilă 177,76mp., suprafata locuibila 91,77 mp., nr. camere 5, înăltimea maximă a constructiei 8,60m., înăltimea la cornișă 6,50m. Suprafata terenului pe care se edifică constructia este de 695,00mp. CUT 0,30., POT 15%.
Sistemul constructiv va fi realizat fundatiile din grinzi continue din beton armat, structura din cadre de beton armat (stalpi si grinzile) si plansee din beton armat peste (sol, parter si etaj ) cu inchideri cu caramida de 30cm. grosime. Termoizolatie cu polistiren de 10 cm. Acoperișul va fi tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica gri. Finisajele exterioare - tencuială decorativă texturată culoare alb si gri cu soclu din piatra naturala. Tâmplărie exterioară–PVC culoare gri cu geam termoizolant.
Se vor respecta normele privind siguranta in exploatare precum si normele de sanatate publica. Sistemul de încălzire se va face cu centrala termica. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face dintr-un put amplasat în incinta proprietătii sau din reteaua comunală. Apele uzate menajere de la obiectele sanitare se vor descărca gravitational direct în bazinul vidanjabil sau în reteaua comunală. Parcarea, gararea autovehicolelor se va face in incintă. Apele meteorice de pe acoperișul clădirii se vor descărca natural la teren, în incinta proprietătii. Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordare la reteaua existentă.
Se vor respecta conditiile impuse de avizatori în avizele eliberate pentru emiterea autorizatiei de construire. Conform Hotărârii Consiliului Local Mogoşoaia nr 79 din 29/10/2015 pentru Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor se va prezenta o ridicare topografică in coordonate stereo 70 care va conţine elementele cuprinse in planul de situaţie şi certificatul de urbanism (retrageri ale construcţiei, aliniament gard, suprafeţe ale construcţiilor existente şi noi). Aliniamentul gardului la str. Basculei va fi la 5,50m. din axul strazi. Autorizarea se face în baza avizelor și a certificatului de urbanism nr. 333 din data de 18/09/2017.
Detalii
0%2218/02/2019PUSOK FERENC LEVENTEStrada BUIACULUI nr. 9 CONSTRUIRE HALA METALICA DEPOZITRE SI BIROURI P+1E PARȚIAL, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂŢI, ORGANIZARE DE ŞANTIER. Suprafață construită totala 1260,00 mp., suprafața construită desfășurată 1440,00 mp., suprafta utila 1385,85mp., înălțimea maximă a construcției 6,90m., înălțimea la cornișă a construcției 6,50 m., suprafața terenului pe care se edifică construcția este de 2907,00mp. P.O.T = 43,35%, C.U.T. = 0,50. Sistemul constructiv va fi realizat astfel, structura de rezistenta a cladirii este metalica cu fundatii tip dala groasa, acoperisul este realizat din structura metalica cu invelitoare din panouri termoizolante, închiderile constructiilor sunt realizate din panouri termoizolante pe structura metalica. Tamplaria exterioara-aluminiu si respectiv usi speciale antifoc si antiefractie. Finisajele exterioare vor fi din panouri termoizolante. Sistemul de incalzire centrala termica cu tiraj fortat. Alimentarea cu apa a obiectivului se va face dintr-un puț amplasat în incintă proprietatii sau din reteaua comunala.
Apele uzate menajere de la obiectele sanitare se vor descarca gravitational direct in sistemul propriu de colectare. Apele meteorice de pe acoperisul cladirii se vor descarca prin jgheaburi şi burlane natural la teren, in incinta proprietăţii. Alimentarea cu energie electrica se va face prin racordare la reteaua existentă. Se vor respecta condiţiile impuse de avizatori in avizele eliberate pentru emiterea autorizaţiei de construire. Aliniamentul gardului la strada Buiacului va fi la 11,00m. Parcarea sau gararea se va face obligatoriu in incinta. Sunt prevazute 15 locuri de parcare.
Autorizarea se face in baza avizelor şi a certificatului de urbanism nr. 416 din 04/12/2017.
Detalii
0%107/01/2019STOENESCU CONSTANTIN RADUStrada Basculei nr. 7 Construire garaj. Suprafața construită 24,40mp.,suprafața construită desfășurată 24,40mp., înălțimea maximă a construcției 2,92m., inaltimea la cornisa 2,15m., suprafața terenului pe care se edifică construcția este de 3000mp, POT- 3,8%, CUT- 0,07. Sistemul constructiv al garajului va fi realizat fundatiile continue din beton si structura din lemn cu acoperișul de tip sarpanta cu lemn cu invelitoare din tigla metalica de culoare maro. Finisajele exterioare - lambriul din lemn de culoare maro. Tâmplărie exterioară PVC de culoare maro. Se vor respecta normele privind siguranta in exploatare precum si normele de sanatate publica. Fara sistem de încălzire. Parcarea, gararea autovehicolelor se va face obligatoriu in incintă. Apele meteorice de pe acoperișul clădirii se vor descărca natural la teren, în incinta proprietătii. Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordare la reteaua existentă. Se vor respecta conditiile impuse de avizatori în avizele eliberate pentru emiterea autorizatiei de construire.
Conform Hotărârii Consiliului Local Mogoşoaia nr 79 din 29/10/2015 pentru Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor se va prezenta o ridicare topografică in coordonate stereo 70 care va conţine elementele cuprinse in planul de situaţie şi certificatul de urbanism (retrageri ale construcţiei, aliniament gard, suprafeţe ale construcţiilor existente şi noi). Imobilui este situta pe str. Basculei.
Aliniamentul gardului la str. Basculei va fi la 5,50m. din ax. Autorizarea se face în baza avizelor și a certificatului de urbanism nr. 263 din data de 09/07/2018.
Detalii