0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 19
Numar de inregistrare: 22256 din 09.11.2017
Provenienta: SC ENGIE PRIN SC MASTERGAZ SRL PRIN MARANCEA ALIN DUMITRU
Adresa: SECTOR 4
Adresa lucrarii: Strada NICHITA STANESCU nr. 58E
Localitate CF: Mogosoaia
Numar CF:
Numar Topo: 55621
Numar Cadastral:55621
Scop: EXTINDERE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PE DRUM PRIVAT DIN STR. NICHITA STANESCU
Taxa: 4
Valabilitate: 12