0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 1
Numar de inregistrare: 25847 din 28.12.2017
Provenienta: Mihăilă Andrei Dragoș reprezentant al SC RECON-EX SRL
Adresa: SECTORUL 3
Adresa lucrarii: - nr. - bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF: Mogosoaia
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:1549/1/1, 50464, 50484, 50612, 50450, 50469
Scop: Alipire terenuri
Taxa: 67
Valabilitate: 12