0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 2
Numar de inregistrare: 26511 din 05.12.2018
Provenienta: Tudor Simona-Alina
Adresa: București
Adresa lucrarii: Şoseaua Intrarea Nouă nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:57561
Scop: Construire locuință, împrejmuire, utilități
Taxa: 7
Valabilitate: 12