0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 44
Numar de inregistrare: 778 din 12.01.2018
Provenienta: Urban Development & Management SRL prinCarmen-Justina PetroiaČ™
Adresa: București
Adresa lucrarii: Strada Aeroportului nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:482/3/2; 50499; 1076/3; 2174/3
Scop: Alipire terenuri
Taxa: 64
Valabilitate: 12