0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 270
Numar de inregistrare: 11835 din 22.06.2018
Provenienta: Țonea Michael Wolfgang
Adresa: București
Adresa lucrarii: Şoseaua București-Târgoviște nr. 185 bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:55925
Scop: Construire locuință unifamilială P+1, împrejmuire, utilități
Taxa: 4
Valabilitate: 12