0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 197
Numar de inregistrare: 6238 din 27.03.2018
Provenienta: SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Adresa: SECTORUL 5
Adresa lucrarii: Strada NICHITA STANESCU nr. 29 F
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:1413/1/20
Scop: EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE DIN STR. NICHITA STANESCU PE UN DRUM PRIVAT SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PE DRUMUL PRIVAT DIN STR. NICHITA STANESCU LA NR. 29 F.
Taxa: 7
Valabilitate: 12