0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 79
Numar de inregistrare: 339 din 08.01.2018
Provenienta: Munteanu Maria
Adresa: București
Adresa lucrarii: Şoseaua București-Târgoviște nr. 187 bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:56316
Scop: Demolare construcție existentă și construire locuință parter
Taxa: 7
Valabilitate: 12