0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 122
Numar de inregistrare: 25472 din 20.12.2017
Provenienta: SC Pardexpert SRL prin Priciu Mihaela-Miruna
Adresa: București
Adresa lucrarii: Strada Nichita Stănescu nr. 8 bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:913/22
Scop: Construire garaj, branșamente utilități
Taxa: 6
Valabilitate: 12