0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 214
Numar de inregistrare: 9303 din 15.05.2018
Provenienta: Lauric Daniela Constanța
Adresa: Mogoșoaia
Adresa lucrarii: Strada Livezilor nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:55785
Scop: Informare
Taxa: 6
Valabilitate: 12