0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 41
Numar de inregistrare: 3027 din 05.02.2018
Provenienta: Moțoi Florin Doru
Adresa: București
Adresa lucrarii: Strada Prelungirea Colentina nr. 31 bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: --
Numar Cadastral:56739
Scop: Construire imobil P+1E, împrejmuire, utilități
Taxa: 4
Valabilitate: 12