0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 83
Numar de inregistrare: 1888 din 26.01.2018
Provenienta: Marin Răzvan Adrian
Adresa: București
Adresa lucrarii: Strada Lupu nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:57196
Scop: Împrejmuire teren
Taxa: 4
Valabilitate: 12