0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 121
Numar de inregistrare: 876 din 15.01.2018
Provenienta: Goanță-Bărbulescu Vlad-Șerban
Adresa: Slatina
Adresa lucrarii: Strada DRUM PRIVAT DIN STR LUCEAFARULUI nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:56648
Scop: Construire locuință unifamilială S+P+E, garaj (parter), pergola, piscină, împrejmuire și utilități.
Taxa: 11
Valabilitate: 12