0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 128
Numar de inregistrare: 24206 din 05.12.2017
Provenienta: Crenguța Chircă
Adresa: București
Adresa lucrarii: Strada Nichita Stănescu nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:57307
Scop: Informare
Taxa: 26
Valabilitate: 12