0

CERTIFICAT DE URBANISM
Numar certificat: 77
Numar de inregistrare: 2513 din 29.01.2018
Provenienta: Construcții și reabilitări business SRL prin Grădinaru Răzvan
Adresa: Mogoșoaia
Adresa lucrarii: Strada Prelungirea Colentina nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -
Localitate CF:
Numar CF: -
Numar Topo: -
Numar Cadastral:51070
Scop: Construire locuință cu două apartamente, împrejmuire, utilități
Taxa: 4
Valabilitate: 12