0
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
Numar autorizatie: 7534 din 20.04.2018
Solicitant: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A PENTRU ANGHEL MIOARA
Adresa: SECTORUL 1
Lucrari autorizate:Branşament electric subteran in lungime de 49,00m. din care 44,00m. pe domeniul public pentru branşarea unui imobil situat pe str. Luceafarului la nr. 1. Aparatele de măsură se vor monta in propietatea beneficiarului la limita proprietăţii cu acces din exterior. Aliniamentul gardului la strada Luceafarului va fi la 5,50m. din axul străzi. Lucrările vor fi executate de personal autorizat cu respectarea normelor de protecţia muncii şi vor respecta zonele de protecţie ale utilităţilor aflate in zonă se vor respecta distanţele faţă de liniile electrice aflate in zonă conform normativului in vigoare şi ordinul ANRE nr 49/2007, PE 106/2003, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00, SR 8591/97 şi Legea Energiei Electrice nr 123/2012. In zonele din apropierea de interesectii cu instalaţii electrice, gaze, apă, canalizare etc. săpătura va fi executată manual şi cu asistenţă de la zona MT-JU UO Buftea. Trasarea se va face de un inginer de cadastru autorizat si va fi vizată de biroul cadastru din cadrul Comunei Mogosoaia. In timpul lucrărilor se va urmării ca circulaţia in zonă să nu fie blocată se va asigura accesul locatarilor şi a maşinilor de intervenţie ( salvare, pompieri, politie, etc). Se vor respecta indicaţiile si restricţiile impuse de avizatori in avizele eliberate pentru oţinerea autorizaţiei de construire. Se vor folosi materiale corespunzătoare calitativ, standardizate şi agrementate conform prevederilor legale in vigoare. Lucrările se vor realiza in perioada de circulaţie redusă si se vor amplasa panouri de avertizare in zonă conform. Se vor respecta condiţiile impuse in avizul favorabil nr. 00666199/2017 eliberat de Enel Distribuţie Muntenia SA. Se vor reface zonele afectate de lucrări la starea iniţială in cel mai scurt timp posibil şi nu se vor depozita materiale rezultate din lucrare pe zonelele de acces către proprietăţile particulare din zonă. Pentru aducerea la forma iniţială a zonei drumului se vor impune următoarele lucrări conform Hotărârii Consiliului Local Mogoşoaia nr. 69 din data de 31/08/2015. Se vor folosi materiale corespunzătoare calitativ, standardizate și agrementate conform prevederilor legale în vigoare. Umplutură compactată (pamânt din săpătură) cu mai mecanic, grad compactare min 98%.Strat de balast grosime de 30 cm, compactat in 2 straturi. Plasa fier beton (ochiuri de 100x100x8), ancorat in terasamentul drumului prin cupoane in PC 52, lungime minima de 30 cm. Strat de balast stabilizat cu ciment 5%, in grosime de 15 cm, aşternut manual, compactat cu placă vibrantă, impermeabilizat cu emulsie bituminoasă cu rupere rapidă. Strat de legătură din mixture asfaltica tip BAD20, grosime 6 cm. Strat de uzură din mixture asfaltică tip BA16, grosime 4 cm. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor va fi semnat de o comisie din care vor face parte 2 reprezentanţi ai Comunei Mogosoaia. Pe perioada execuţiei lucrărilor, constructorul este direct responsabil de eventualele accidente, evenimente reutiere generate de prezenţa şantierului pe partea carosabilă a drumurilor. Recepţia lucrărilor de aducere la forma iniţială a drumurilor se face in conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare. Procesul verbal de recepţie va fi semnat de o comisie din care vor face parte 2 reprezentanţi ai Comunei Mogoşoaia. Autorizarea se face in baza certificatului de urbanism nr. 263/2016 si 7/2018 eliberate de comuna Mogosoaia.
Suprafata:
Adresa de executie: nr. 15B
CF/ Nr. TOP:
Valoare initial declarata:4686,93
Taxa autorizatie de construire:48
Valabilitate autorizatie de construire: 12
Durata de executie: 12