0
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
Numar autorizatie: 26 din 26.02.2021
Solicitant: BORDEUS MARIA-IOANA
Adresa: MOGOŞOAIA
Lucrari autorizate:Continuarea lucrarilor de edificare a unei locuinte unifamiliale P+pod, imprejmuire si utilitati autorizata cu autorizatia de construire nr. 99 din data de 05/06/2018., A mai ramas de executat la interior sape pardoseli, tamplarie interioara-usi, vopsitori lavabile si placaje ceramice, glafuri ferestre, obiecte sanitare, prize si intrerupatoare. la exterior a ramas de executat tinichigerie jghiaburi, glafuri ferestre, finisaje fatada, soclu cu placaj decorativ, balustrada terasa., Suprafata construită 222,20mp., suprafata construită desfășurată 222,20mp., suprafata utilă 177,76mp., suprafata locuibila 91,77 mp., nr. camere 5, înăltimea maximă a constructiei 8,60m., înăltimea la cornișă 6,50m. Suprafata terenului pe care se edifică constructia este de 695,00mp. CUT 0,30., POT 15%.
Sistemul constructiv va fi realizat fundatiile din grinzi continue din beton armat, structura din cadre de beton armat (stalpi si grinzile) si plansee din beton armat peste (sol, parter si etaj ) cu inchideri cu caramida de 30cm. grosime. Termoizolatie cu polistiren de 10 cm. Acoperișul va fi tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica gri. Finisajele exterioare - tencuială decorativă texturată culoare alb si gri cu soclu din piatra naturala. Tâmplărie exterioară–PVC culoare gri cu geam termoizolant.
Se vor respecta normele privind siguranta in exploatare precum si normele de sanatate publica. Sistemul de încălzire se va face cu centrala termica. , Alimentarea cu apă a obiectivului se va face dintr-un put amplasat în incinta proprietătii sau din reteaua comunală. , Apele uzate menajere de la obiectele sanitare se vor descărca gravitational direct în bazinul vidanjabil sau în reteaua comunală., Parcarea, gararea autovehicolelor se va face in incintă., Apele meteorice de pe acoperișul clădirii se vor descărca natural la teren, în incinta proprietătii. Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordare la reteaua existentă.
Se vor respecta conditiile impuse de avizatori în avizele eliberate pentru emiterea autorizatiei de construire. , Conform Hotărârii Consiliului Local Mogoşoaia nr 79 din 29/10/2015 pentru Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor se va prezenta o ridicare topografică in coordonate stereo 70 care va conţine elementele cuprinse in planul de situaţie şi certificatul de urbanism (retrageri ale construcţiei, aliniament gard, suprafeţe ale construcţiilor existente şi noi)., Aliniamentul gardului la str. Basculei va fi la 5,50m. din axul strazi. Autorizarea se face în baza avizelor și a certificatului de urbanism nr. 333 din data de 18/09/2017.
Suprafata:
Adresa de executie: Strada BASCULEI nr. 9
CF/ Nr. TOP:
Valoare initial declarata:23000
Taxa autorizatie de construire:144
Valabilitate autorizatie de construire: 12
Durata de executie: 12