0
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
Numar autorizatie: 1 din 07.01.2019
Solicitant: STOENESCU CONSTANTIN RADU
Adresa: MOGOSOAIA
Lucrari autorizate:Construire garaj., Suprafața construită 24,40mp.,suprafața construită desfășurată 24,40mp., înălțimea maximă a construcției 2,92m., inaltimea la cornisa 2,15m., suprafața terenului pe care se edifică construcția este de 3000mp, POT- 3,8%, CUT- 0,07., Sistemul constructiv al garajului va fi realizat fundatiile continue din beton si structura din lemn cu acoperișul de tip sarpanta cu lemn cu invelitoare din tigla metalica de culoare maro. Finisajele exterioare - lambriul din lemn de culoare maro. Tâmplărie exterioară PVC de culoare maro., Se vor respecta normele privind siguranta in exploatare precum si normele de sanatate publica. Fara sistem de încălzire., Parcarea, gararea autovehicolelor se va face obligatoriu in incintă. , Apele meteorice de pe acoperișul clădirii se vor descărca natural la teren, în incinta proprietătii. Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordare la reteaua existentă. , Se vor respecta conditiile impuse de avizatori în avizele eliberate pentru emiterea autorizatiei de construire.
Conform Hotărârii Consiliului Local Mogoşoaia nr 79 din 29/10/2015 pentru Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor se va prezenta o ridicare topografică in coordonate stereo 70 care va conţine elementele cuprinse in planul de situaţie şi certificatul de urbanism (retrageri ale construcţiei, aliniament gard, suprafeţe ale construcţiilor existente şi noi)., Imobilui este situta pe str. Basculei.
Aliniamentul gardului la str. Basculei va fi la 5,50m. din ax., Autorizarea se face în baza avizelor și a certificatului de urbanism nr. 263 din data de 09/07/2018.
Suprafata:
Adresa de executie: Strada Basculei nr. 7
CF/ Nr. TOP:
Valoare initial declarata:6765
Taxa autorizatie de construire:34
Valabilitate autorizatie de construire: 12
Durata de executie: 12