HOTARARI ADOPTATE


An:  Nr.:  Conţinut:  

AnNr. hotarareTitlul hotararii
20191074PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2019
20191073PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020
20191072PENTRU ANULARE HCL NR. 415/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 56751
20191071PRIVIND APROBAREA REGULAMENTELUI PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT PENTRU PERSOANELE CARE SE AFLĂ LA PRIMA CĂSĂTORIE ȘI ACORDAREA “DIPLOMEI DE ONOARE” ȘI PLATA UNUI PREMIU PENTRU FAMILIILE CARE ĪȘI ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE.
20191070PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020,CONFORM LEGII NR. 416/2001 – LEGEA VENITULUI MINIM GARANTAT CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
20191069PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "SERBĂRILE LUI GERAR" ĪN CADRUL PARCULUI MOGOȘOAIA
20191068PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZAȚIEI TAXI NUMĂRUL 004 TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT PFA HRISTU VASILE
20191067PRIVIND STABILIREA MODULUI DE ĪNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL UAT MOGOȘOAIA
20191066PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
20191065PENTRU ANULARE HCL NR. 126/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 52313
20191064PRIVIND DESEMNAREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA,DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP ĪN VEDEREA ĪNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE AL SECRETARULUI GENERAL AL UAT MOGOȘOAIA PENTRU PERIOADA 11.03.2019 - 31.12.2019
20191063PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNILE NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE 2019
20191062PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 1052/21.11.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE PANA LA 30.000.000 LEI IN VEDEREA FINANTARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII DE INTERES LOCAL
20191061PENTRU ANULARE HCL NR. 150/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 51707
20191060PRIVIND APROBAREA SUMELOR DESTINATE FINANŢĂRII DE BAZĂ PE UNITĂŢI DE ĪNVĂŢĂMĀNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ,PE BAZA NUMĂRULUI DE ELEVI/PREŞCOLARI ŞI A COSTURILOR STANDARD
20191059PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE ILFOV ĪN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ” ZIUA NAȚIONALĂ A ROMĀNIEI”
20191058PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII ECOTRANS SCTM SRL
20191057PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CĀINILOR FĂRĂ STĂPĀN DIN COMUNA MOGOȘOAIA
20191056PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2019
20191055PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
20191054PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 914/23.04.2019 PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE INTEGRAŢI ĪN ĪNVĂŢĂMĀNTUL DE MASĂ DIN COMUNA MOGOŞOAIA,JUDEŢUL ILFOV,ETAPA I”
20191053PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE ĪN VALOARE DE PĀNĂ LA 20.000.000 LEI ĪN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
20191052PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE ĪN VALOARE DE PĀNĂ LA 30.000.000 LEI ĪN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
20191051PRIVIND REVOCAREA HOTĂRĀRII CONSILIULUI LOCAL NR. 999/30.07.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ĪMPRUMUT INTERN ĪN VALOARE DE PĀNĂ LA 50.000.000 LEI ĪN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
20191050APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE SECTOR ZERO TRUP,2,3 SI 3' - CLUSTER UNIVERSITAR APLICAT EXPROPRIERE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA,DE SANATATE,INVATAMANT,SPORT,ADMINISTRATIVA,DEZVOLTARE UNIVERSITARA SI TEHNOLOGICA,INCLUSIV INFRASTRUCTURA NECESARA SI CONSTITUIREA FONDULUI IMOBILIAR AFERENT
20191049REVOCAREA HCL 800 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIU DE FEZABILITATE EXPROPRIERI PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA DE SANATATE,INVATAMANT,SPORT,ADMINISTRATIVA,DEZVOLTARE UNIVERSITARA,TEHNOLOGICA,INCLUSIV INFRASTRUCTURA NECESARA SI CONSTITUIREA FONDULUI IMOBILIAR AFERENT
20191048PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2019
20191047PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MOGOȘOAIA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI
20191046PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
20191045PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANSAMBLU PAROHIE-BISERICĂ,ANEXE,AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE,PARCĂRI,SPAȚII VERZI,ĪMPREJMUIRE TEREN,RACORD UTILITĂȚI
20191044PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020
20191043PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETELOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ŞI A SECŢIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL III DIN 2019
20191042PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DE TRANSMITERE A IMOBILELOR,IDENTIFICATE CONFORM „REGISTRULUI POSESORILOR”CU DENUMIRILE HC 5 (CD 56),HC 46 (CD 56),HC 52 (CD 57),HC 57 (CD 58),HC 203 (CD 66) NR. CADASTRAL 5,HC 206 (CD 67) NR. CADASTRAL 43,HC 224 (CD 66) NR. CADASTRAL 82,HC 226 (CD 64) NR. CADASTRAL 233,HC 227 (CD 67) NR. CADASTRAL 247,HC 235 (CD 66A) NR. CADASTRAL 160,HC 239 (CD 66A) NR. CADASTRAL 144,HC 285 (CD 66) NR. CADASTRAL 189,HC 322 (CE 1),HC 326 (CC IV A) HC 329 (CE 2) DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMĀN ȘI DIN ADMINISTRAREA AGENȚIEI NAȚIONALE DE ĪMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE,FILIALA TERITORIALĂ DE ĪMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE PRAHOVA,UNITATEA DE ADMINISTRARE ILFOV,ĪN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
20191041PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNILE IULIE,AUGUST ȘI SEPTEMBRIE 2019
20191040PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 990/30.07.2019 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A CONTRACTULUI DE GESTIUNE DELEGATĂ,PRECUM ȘI STABILIREA FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191039PRIVIND ĪNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 563/10.05.2019,PRECUM ȘI APROBAREA PREȚULUI DE ACHIZIȚIE A IMOBILULUI TEREN SITUAT ĪN COMUNA MOGOȘOAIA,STRADA CIREȘILOR NR. 2,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 56020
20191038PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HCL NR.329/27.12.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
20191037PRIVIND ACCEPTAREA DECLARAȚIEI DE RENUNȚARE A IMOBILULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 898 MP SITUAT ĪN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191036PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU EVENIMENTUL „POTECA DOVLECILOR FERMECAȚI”,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
20191035PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU EVENIMENTUL „SĂRBĂTORILE IERNII ĪN COMUNA MOGOȘOAIA” ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
20191034PRIVIND APROBAREA ĪNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 15 MP AFLAT ĪN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA,ĪN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI INFO POINT ( MULTIFUNCȚIONAL BANCAR)
20191032PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZAȚIEI TAXI NUMĂRUL 020 TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT S.C. AMY TRANS VISION SRL
20191031PENTRU MODIFICAREA H.C.L NR.1006/28.08.2019 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
20191030PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 236/30.05.2018 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ” ĪMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIULUI DE COLECTARE DEȘEURI DIN COMUNA MOGOȘOAIA PRIN DOTAREA CU O AUTOSPECIALĂ PENTRU CONTAINERE
20191029PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 971/21.06.2019 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “COLECTAREA SELECTIVĂ – UN NOU PAS CĂTRE O COMUNITATE CIVILIZATĂ
20191028PRIVIND A APROBAREA ĪNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE CU DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ILFOV ĪN VEDEREA COOPERĂRII ȘI COORDONĂRII ĪN DOMENIUL FURNIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE
20191027PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERIOADA 2019-2020 ȘI A PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE ĪN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
20191026PRIVIND ACCEPTAREA DECLARAȚIEI DE RENUNȚARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI BUN IMOBIL TABULAR NR. 1106/10.07.2019
20191025PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ĪN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR ILFOV (ASOCIAȚIA)
20191024PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
20191023PENTRU ANULARE HCL NR. 343/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 56995
20191022PENTRU ANULARE HCL NR. 708/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 51771
20191021PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT ĪN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MOGOȘOAIA CONFORM HCL 965 DIN 2019 AVĀND NUMĂR CADASTRAL 57860
20191020PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ- PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE,INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII,CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE,SPAȚII VERZI ȘI UTILITĂȚI
20191019PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SPONSORIZARE CU ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HAI-SHIN JITSU ĪN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI GIGANTICA,ĪN PARCUL MOGOȘOAIA
20191018PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SPONSORIZARE CU SC BAUMIT ROMANIA COM SRL ĪN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI GIGANTICA,ĪN PARCUL MOGOȘOAIA
20191017PRIVIND ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL,REGLEMENTARE FUNCȚIONALĂ TRAMĂ STRADALĂ ȘI UTILITĂȚI PENTRU ZONA LIVADĂ,AFERENT COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191016PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ALEX BOX CLUB ĪN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ,GALA DE BOX AMATORI MOGOȘOAIA
20191015PENTRU REVOCAREA HCL NR. 980/21.06.2019 PRIVIND NECESITATEA ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DRUMUL MORII AFERENT COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191014PENTRU ANULARE HCL NR. 287/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 55693
20191013PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI DOBROEȘTI ȘI COMUNEI BALOTEȘTI LA ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR ILFOV
20191012PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 ȘI A ANEXEI NR.3 LA HCL NR.329/27.12.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
20191011PENTRU ANULARE HCL NR. 293/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 53569
20191010PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE,NOIEMBRIE 2019
20191009PENTRU ANULARE HCL NR. 295/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 52030
20191008PRIVIND ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL " FLUIDIZARE TRAFIC ȘI TRANSPORT ĪN COMUN DN1A”ĪN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191007PENTRU ANULARE HCL NR. 372/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 52552
20191006PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
20191005PRIVIND APROBAREA PUNCTEOR DE PE ORDINEA DE ZI A AGA ADTPBI SI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
20191004PRIVIND DAREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA,ĪN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV A STRĂZILOR POIENI ȘI MARTHA BIBESCU AFLATE ĪN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
20191003PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ȘI A UNUI REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOSOAIA ĪN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII NR. 1 MOGOȘOAIA,PRECUM ȘI DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ĪN CADRUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITATEA DE ĪNVĂȚĂMĀNT
20191002PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI – ILFOV IN VEDEREA ELABORARII SI APROBĂRII STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU STABILIREA MODALITAȚII DE DELEGARE ȘI A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI CĂTRE OPERATORUL REGIONAL ”SC REGIO SERV TRANSPORT SRL”
20191001ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE ILFOV ĪN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ,POVEȘTI MEDIEVALE"
20191000PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2019
2019999PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI ĪMPRUMUT INTERN ĪN VALOARE DE PĀNĂ LA 50.000.000 LEI ĪN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
2019998PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII AL S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L
2019997PRIVIND REVOCAREA HOTĂRĀRII CONSILIULUI LOCAL NR. 803/27.02.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ĪMPRUMUT INTERN ĪN VALOARE DE PĀNĂ LA 65.000.000 LEI ĪN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
2019996PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ĪMPOTRIVA INCENDIILOR ĪN COMUNA MOGOȘOAIA AFERENT SEMESTRULUI I 2019
2019995PRIVIND CLASIFICAREA SERVICIULUI VOLUNTAR SITUAȚII DE URGENȚĂ DIN CADRUL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2019994PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA MOTO FREE RIDERS ROMANIA ĪN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ”MOGOȘOAIA SOUNDCHECK
2019993PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA RUNCORP ĪN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ”ASALTUL LUPILOR FAMILY”
2019992PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETELOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ŞI A SECŢIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL II DIN 2019
2019991PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNILE MAI ȘI IUNIE 2019
2019990PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A CONTRACTULUI DE GESTIUNE DELEGATĂ,PRECUM ȘI STABILIREA FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2019989PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR AFERENTE PROGRAMULUI ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE,LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
2019988PENTRU ANULARE HCL NR. 670/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 53876
2019987PENTRU ANULARE HCL NR. 548/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 51744
2019986PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII LA LICITATIE SI A CUMPARARII DE CATRE COMUNA MOGOSOAIA A IMOBILULUI SITUAT IN COMUNA MOGOSOAIA,STRADA ARIEI NR 30 JUDET ILFOV
2019985PRIVIND APROBAREA ASOCIERII DINTRE COMUNA MOGOSOAIA ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV,ĪN VEDEREA FINANȚARII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV”
2019984PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 21/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI: „GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA”
2019983PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 37/12.04.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI ” AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV„
2019982PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2019981PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU STAGIUL DE PREGĂTIRE EFECTUAT DE ECHIPA DE ARTE MARȚIALE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV HAI SHIN JITSU
2019968PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNA APRILIE 2019
2019960PRIVIND ĪMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA. DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP SĂ SEMNEZE HOTĂRĀRILE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR A SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL REFERITOARE LA APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE/SEMESTRIALE
2019956PENTRU ANULARE HCL NR. 243/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 54384
2019953PRIVIND CONSTITUIREA,ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
2019948PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNA MARTIE 2019
2019938PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 A ECOTRANS STCM SRL
2019936PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI A SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2019935CONTRACTAREA DE SERVICII DE AUDITARE DE CĂTRE SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL,COMUNA MOGOȘOAIA FIIND ASOCIAT UNIC AL ACESTEIA
2019914PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE INTEGRATI IN INVATAMANTUL DE MASA DIN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV
2019910PRIVIND ASOCIEREA INTRE COMUNA MOGOSOAIA,UAT JUDET ILFOV PRIN CONSILIUL JUDETEAN ILFOV,INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV,PRECUM SI UNELE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL ILFOV IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI „SPORTUL PENTRU TOTI”
2019908PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU FABRICA DE EVENIMENTE FESTIVUS SRL IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „FAMILY FUN FEST „
201990731. PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SPNSORIZARE CU ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES SA IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „EGG HUNT IN PARCUL MOGOSOAIA
2019906PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2019
2019904PRIVIND CONSTITUIREA SI STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE CE VA ASIGURA INTERVENTIA DE URGENTA IN CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA
2019900PRIVIND STABILIREA INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE IN ZONA LIVADA COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV
2019897PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PENTRU GOSPODARIREA COMUNEI MOGOSOAIA PRECUM SI CONSTATAREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENTII
2019865PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI A SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2019863PRIVIND CONTRACTAREA DE SERVICII ASISTENTA JURIDICA IN VEDEREA INDEPLINIRII CONDITIILOR SI RESPECTARII CADRULUI LEGAL PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL PUG AL COMUNEI MOGOSOAIA
2019862PENTRU COMPLETAREA ANEXEI HCL NR. 116/27.12.2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
2019858PRIVIND APROBAREA CORIDORULUI MINIMAL DE TRANSPORT ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ALE AMPLASAMENTELOR CE FAC OBIECTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE NECESAR PROIECTULUI „ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,ETAPA I”
2019852PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE HALE DE PRODUCȚIE,DEPOZITARE,SHOWROOM ȘI BIROURI P+1E,ĪMPREJMUIRE TEREN
2019849PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PRIVIND REGIMUL APELOR PLUVIALE ZONA LIVADĂ,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2019803PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT INTERN IN VALOARE DE PANA LA 65.000.000 LEI IN VEDEREA FINANTARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII DE INTERES LOCAL
2019802PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND IDENTIFICAREA COSTURILOR AFERENTE STUDIILOR SI PROIECTARII NECESARE PENTRU LUCRARILE DE INFRASTRUCTURA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2019801PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE INTEGRAREA SISTEMULUI DE DESECARE EXISTENT IN PREVEDERILE PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MOGOSOAIA
2019800PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE EXPROPRIERI PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLIC DE SANATATE,INVATAMANT,SPORT,ADMINISTRATIVA,DEZVOLTARE UNIVERSITARA SI TEHNOLOGICA,INCLUSIV INFRASTRUCTURA NECESARA SI CONSTITUIREA FONDULUI IMOBILIAR AFERENT
2019798PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT DUPA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2018
20199PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 21/31.03.2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA
20191PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE IN ANUL 2018