HOTARARI ADOPTATE


An:  Nr.:  Conţinut:  

AnNr. hotarareTitlul hotararii
2018330RIVIND APROBAREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI A AGA ADTPBI ȘI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
2018329PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV
2018328PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2018
2018327PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 272/24.09.2018 PRIVIND NOMENCLATORUL STRADAL AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018326PRIVIND ACCEPTAREA DECLARATIILOR DE RENUNTARE CONFORM ANEXEI SI TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA A IMOBILELOR SITUATE IN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018325PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE IN VEDEREA DOBANDIRII CALITATII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII
2018324PRIVIND INFIINTAREA UNUI POST VACANT DE ASISTENT SI A UNUI POST VACANT DE MEDIC IN CADRUL SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA - COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV
2018323PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 249/31.07.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONSTRUIRE CIMITIR COMUNA MOGOSOAIA”
2018322PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019
2018321PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „LUNA LUI IANUS„ IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
2018320PRIVIND PRELUNGIRE TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANITIC GENERAL AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018319PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNILE IULIE,AUGUST,SEPTEMBRIE SI OCTOMBRIE
2018318PRIVIND APROBAREA SUMELOR DESTINATE FINANTARII DE BAZA PE UNITATI DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA PE BAZA NUMARULUI DE ELEVI/PRESCOLARI SI A COSTURILOR STANDARD
2018316PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 98/29.11.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE PESCUIT RECREATIV PE LACUL MOGOSOAIA
2018315PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHLETUIELI AL COMUNEI PE ANUL 2018
2018314PENTRU ACCEPTAREA DECLARAȚIILOR DE RENUNȚARE NR. 3433/12.11.2018,3434/12.11.2018,3435/12.11.2018,3436/12.11.2018 ȘI TRECEREA TERENURILOR MENȚIONATE ĪN CUPRINSUL ACESTOR DECLARAȚII ĪN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
2018313PENTRU ACCEPTARE DECLARAȚIILOR DE RENUNȚARE CONFORM ANEXEI ȘI TRECEREA ĪN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA A IMOBILELOR SITUATE ĪN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2018312PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 273 DIN 24.09.2018 PRIVIND EFECTUAREA EXPROPRIERII STABILITE PRIN HCL NR. 109/14.12.2017 ĪN PROCEDURĂ ETAPIZATĂ
2018311PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII AL ECOTRANS STCM S.R.L.
2018310PENTRU APROBAREA CONTRACTELOR DE MANDAT CE SE VOR ĪNCHEIA DE CĂTRE SOCIETATEA ECOTRANS STCM SRL CU REPREZENTANȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIEI
2018309PENTRU APROBAREA UNUI ĪMPRUMUT TEMPORAR,DE LA BUGETUL UAT MOGOSOAIA CĂTRE SOCIETATEA ECOTRANS STCM SRL
2018308PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 A ECOTRANS STCM SRL
2018307PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE P + 3E + 4E RETRAS
2018306PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE DS + P + 4E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMERȚ,AMENAJARE ACCES,CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE,SPAȚII VERZI,BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI
2018305PENTRU APROBAREA POLITICII ȘI A REGULAMENTULUI DE SECURITATE IT PRIVIND GDPR ȘI A REGULAMENTULUI DE CONFORMITATE A COMUNEI MOGOȘOAIA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2018304PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII ĪN URMA REORGANIZĂRII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2018303PRIVIND APROBAREA ȘI ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE HRANĂ SALARIAȚILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
2018302PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA HCL NR.111/27.12.2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
2018301PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2018,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2019
2018300PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 109/14.12.2017 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A UNOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ REPREZENTĀND TERENURI ȘI CONSTRUCȚII CARE SE AFLĂ ĪN CORIDORUL DE EXPROPRIERE A LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ “ ZONĂ DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV,ETAPA I ”
2018299PRIVIND APROBAREA DESPĂGUBIRII PROPRIETARILOR ALE CĂROR TERENURI AU FOST AFECTATE DE PROIECTUL DE DEZVOLTARE URBANĂ DENUMIT „ ZONĂ DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,ETAPA I”,PENTRU SITUAȚIA ĪN CARE RESPECTIVELE SUPRAFEȚE DE TEREN RĂMASE ĪN PROPRIETATEA ACESTORA- ĪN PROCENT DE 61%,NU VOR FI INTRODUSE ĪN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII ĪN TERMEN DE 5 ANI,CALCULAȚI CU ĪNCEPERE DE LA DATA ADOPTĂRII PREZENTEI HOTĂRĀRI
2018298PRIVIND ĪNSCRIEREA IN PROPRIETATEA PRIVATA A COMUNEI MOGOSOAIA A IMOBILULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 521 MP SITUAT IN SOS. BUCURESTI - TIRGOVISTE NR. 172 - 172A,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018297PRIVIND ACCEPTAREA DECLARATIILOR DE RENUNTARE CONFORM ANEXEI SI TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA A IMOBILELOR SITUATE IN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018296PRIVIND ACCEPTAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA MARCILOR NR. 125543,NR. 124656,NR. 124657,NR. 124658
2018295PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 294/31.07.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONSTRUIRE CIMITIR COMUNA MOGOSOAIA
2018294PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 A HCL NR. 57/23.06.2016 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE
2018293PRIVIND ACORDAREA UNOR MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL STB SA
2018292PRIVIND ACORDAREA PENTRU ANUMITE CATEGORII SOCIALE DE FACILITATI LA TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI PE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN CARE CIRCULA IN ZONA METROPOLITANA BUCURESTI (INCLUZĀND TOATE LOCALITATILE JUDETULUI ILFOV)
2018290PRIVIND ĪMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP IN VEDEREA REPREZENTARII SI SEMNARII HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR A SC ECOTRANS STCM SRL PENTRU NUMIREA DIRECTORULUI GENERAL AL ACESTEIA SI DESCHIDEREA DE CONTURI CURENTE LA BANCA BRD PRECUM SI ĪMPUTERNICIREA DOMNILOR MURAT MELIN SI STAICU MIHAIL GEORGE CU DREPT DE SEMNATURA LA BANCA
2018289PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII LA LICITATIE SI A CUMPARARII DE CATRE COMUNA MOGOSOAIA A CLADIRII IN SUPRAFATA DE 332 MP SI TEREN AFERENT IN SUPRAFATA DE 500 MP SITUATE IN SOS BUCURESTI TARGOVISTE NR. 57 COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018288PRIVIND ACCEPTAREA DECLARATIEI DE RENUNTARE SI TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 920 MP SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA
2018287PRIVIND ACCEPTAREA DECLARATIEI DE RENUNTARE SI TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 26 MP SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018286PRIVIND SEMNAREA UNEI ASOCIERI IN PARTICIPATIUNE CU FUNDATIA UMANITARA THE DOOR ROMANIA,IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI LICITATIE GIGANTICA TABARA DE ARTE MOGOSOAIA
2018285PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI VLAD CONSTANTIN
2018284PRIVIND INCETREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PARASCHIVOIU ION
2018283PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 67/31.08.2017 PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ĪNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018282PRIVIND ACCEPTAREA DECLARATIEI DE RENUNTARE SI TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 1015,99 MP SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018281PRIVIND ACCEPTAREA DECLARATIEI DE RENUNTARE SI TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 1554 MP SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018280PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII CUMPARARII APARTAMENTELOR SITUATE IN STRADA CHITILA PADURE NR 2,RESPECTIV 2/5,COMUNA MOGOSOAIA
2018278PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2018
2018277PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNILE MAI SI IUNIE 2018
2018276PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU EVENIMENTUL 1 DECEMBRIE CENTENAR ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2018275PRIVIND DESEMNAREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU SC IPSO SRL IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI POTECA DOVLECILOR FERMECATI,IN PARCUL MOGOSOAIA
2018274PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2018
2018273PRIVIND EFECTUAREA EXPROPRIERII STABILITE PRIN HCL NR. 109/14.12.2017 ĪN PROCEDURĂ ETAPIZATĂ
2018272PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA
2018271PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII PRECUM ȘI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA – JUDEȚ ILFOV
2018270PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU EVENIMENTUL „SĂRBĂTORILE IERNII ĪN COMUNA MOGOȘOAIA”,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
2018269PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU EVENIMENTUL „POTECA DOVLECILOR FERMECAȚI”,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
2018268PRIVIND CONTRACTAREA DE SERVICII PRIVIND ASISTENȚĂ JURIDICĂ,ĪN VEDEREA DERULĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ „ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV – ETAPA I”
2018267PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII DIN ȘOSEAUA CHITILA PĂDURE ĪN STRADA I. C. BRĂTIANU ȘI ATRIBUIREA CA DENUMIRE „INTRAREA TUDOR ARGHEZI” A TRONSONULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 51,00 M CU ACCES DIN STRADA ARMENEASCĂ,AMBELE SITUATE ĪN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
2018266PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL CAPACITĂȚII DE APĂRARE ĪMPOTRIVA INCENDIILOR ĪN COMUNA MOGOȘOAIA,AFERENT SEMNESTRULUI I 2018
2018265PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 21/31.03.2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI: „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA
2018264PRIVIND CONTRACTAREA DE SERVICII ASISTENȚĂ JURIDICĂ ĪN VEDEREA IDENTIFICĂRII CADRULUI LEGAL PENTRU DEMARAREA PROIECTULUI STRATEGIC COMPLEXUL MEDICAL CAROL DAVILA – UNIVERSITY MEDICAL CITY
2018263PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA ȘI A UNUI REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOSOAIA PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII NR. 1 MOGOȘOAIA
2018262PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII ECOTRANS STCM S.R.L.
2018261PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI ACORD DE COLABORARE ĪNTRE COMUNA MOGOȘOAIA ȘI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCUREȘTI
2018260PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ĪNTRE COMUNA MOGOȘOAIA ȘI ASOCIAȚIA ROMĀNĂ PENTRU PROTECȚIE PRIVATĂ (A.R.P.P.)
2018259PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
2018258PRIVIND APROBAREA ĪNFIINŢĂRII UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE CONSILIER GRAD IA,ŞI MODIFICĂREA STATULUI DE FUNCŢII PRECUM ŞI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNA MOGOŞOAIA – JUDEŢ ILFOV
2018257PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE,NOIEMBRIE 2018
2018256ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI- ILFOV ĪN VEDEREA APROBĂRII STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ĪN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV
2018255PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL PENTRU ANUL 2018
2018254PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETELOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ŞI A SECŢIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL II DIN 2018
2018253PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU S.C. COLECTARE DEŞEURI MOGOŞOAIA S.R.L.
2018252PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 233/30.05.2018 PRIVIND ĪMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP,IN VEDEREA SEMNARII CONVENTIILOR CU PROPRIETARII TERENURILOR AFECTATI DE PROIECTUL „ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV,ETAPA NR. I”
2018251PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDUITA IN PARCURILE SI LOCURILE DE JOACA DE PE RAZA LOCALITATII MOGOSOAIA
2018250PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU STAGIUL DE PREGATIRE EFECTUAT DE ECHIPA DE ARTE MARTIALE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV HAI SHIN JITSU
2018249PRIVIND APROBREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONSTRUIRE CIMITIR COMUNA MOGOSOAIA”
2018248PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 4 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE INCHEIAT INTRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA ADIA IFOV,IN NUMELE SI PE SEAMA UAT MEMBRE,IN CALITATE DE DELEGATAR SI SC APA CANAL ILFOV SA IN CALITATE DE DELEGAT (OPERATOR)
2018247PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 90/31.10.2017 DE APROBARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL ILFOV,IN PERIOADA 2014 - 2020,PRECUM SI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA
2018246PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE,UTILITATI - MODIFICAREA DISTANTELOR LATERALE
2018245PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E - MODIFICAREA DISTANTELOR LATERALE LA 1,00 M PE O LUNGIME DE 19,65M SPRE LATURA NORD-ESTICA SI LA 2,50 M PE O LUNGIME DE 8,35 M SPRE LATURA SUD - VESTICA
2018244PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE INTEGRATI IN INVATAMANTUL DE MASA DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV
2018243PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATUUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,
2018242PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE CU „ASOCIATIA RECOLAMP” PRIVIND COLECTAAREA DESEURILOR PROVENITE DIN ECHIPAMENTE DE ILUMINAT
2018241PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNILE MARTIE SI APRILIE 2018
2018240PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 224/25.04.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE „LINII DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO” PENTRU ZONA MOGOSOAIA- CHITILA - BUFTEA - OTOPENI - BUCURESTI,PENTRU ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE SI A MASURILOR COMPLEMENTARE PENTRU INVESTITIILE AFERENTE PROIECTELOR:,1. LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA CHITILA - MOGOSOAIA - BANEASA,2 LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA CHITILA - MOGOSOAIA,3. LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA STRAULESTI - MOGOSOAIA - BUFTEA - (PROIECT DE BAZA SO COMPLEMENTAR)
2018239PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 11762 MP CATRE ORASUL CHITILA,JUDET ILFOV
2018238PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU POLICOLOR SA IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI GIGANTICA,IN PARCUL MOGOSOAIA
2018237PRIVIND AOCAREA UNEI SUME PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CU REZULTATE BUNE A INVATATURA DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA
2018236PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIULUI DE COLECTARE DESEURI DIN COMUNA MOGOSOAIA PRIN DOTAREA CU O AUTOSPECIALA PENTRU CONTAINERE”
2018235PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATUL DE FUNCTII IN URMA REORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV SI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FARA PERSONALITATE JURIDICA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2018234PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI MOGOSOAIA CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL ILFOV IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR ILFOV
2018233PRIVIND ĪMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP IN VEDEREA SEMNARII CONVENTIILOR CU PROPRIETARII TERENURILOR AFECTATI DE PROIECTUL „ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,ETAPA I”
2018232PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE A MODALITATII DE PARCARE DE PE RAZA COMUNEI MOGOSOAIA
2018231PRIVIND ĪMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP SA SEMNEZE HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ASOCIETILOR A SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL REFERITOARE LA APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUAL/SEMESTRIALE
2018230PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE COMODAT INCHEIAT INTRE COMUNA MOGOSOAIA SI IPJ ILFOV - POLITIA ORASULUI BUFTEA
2018229PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NUMARUL 80/16.07.2009 PRIVIND ADOPTAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
2018228PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE,AUGUST 2018
2018227PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT DUPA ĪNCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017,CA SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE IN ANUL 2018
2018226PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ZIUA COPILULUI IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2018225PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „LINII DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO” PENTRU ZONA MOGOȘOAIA – CHITILA – BUFTEA – OTOPENI – BUCUREȘTI,ĪN ANUL 2018,PENTRU CARE SE URMĂREȘTE OBȚINEREA UNEI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE ALOCATE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 -2020,AXA PRIORITARĂ 3: SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON,PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E: PROMOVAREA UNOR STRATEGII CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON PENTRU TOATE TIPURILE DE TERITORII,ĪN SPECIAL PENTRU ZONELE URBANE,INCLUSIV PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE MULTIMODALE DURABILE ȘI A MĂSURILOR DE ADAPTARE RELEVANTE PENTRU ATENUARE,OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ĪN ZONELE URBANE BAZATĂ PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
2018224PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ACHIZIȚIE AUTOBUZE ELECTRICE ȘI A MĂSURILOR COMPLEMENTARE PENTRU INVESTIȚII AFERENTE PROIECTULUI „LINII DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO” PENTRU ZONA MOGOȘOAIA – CHITILA – BUFTEA – OTOPENI – BUCUREȘTI
2018223PRIVIND APROBAREA PARTENERIATULUI DINTRE COMUNA MOGOSOAIA SI ORASUL CHITILA IN VEDEREA DEPUNERII PROIECTELOR IN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 -2020,AXA PRIORITARĂ 3: SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON,PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E: PROMOVAREA UNOR STRATEGII CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON PENTRU TOATE TIPURILE DE TERITORII,ĪN SPECIAL PENTRU ZONELE URBANE,INCLUSIV PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE MULTIMODALE DURABILE ȘI A MĂSURILOR DE ADAPTARE RELEVANTE PENTRU ATENUARE,OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ĪN ZONELE URBANE BAZATĂ PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
2018222PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI MOGOȘOAIA CU ORAȘUL CHITILA ĪN SCOPUL ĪNFIINȚĂRII UNUI OPERATOR DE TRANSPORT PUBLIC REGIONAL
2018221PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU SC AQUA GLIDE SRL IN VEDEREA ORGANIZARII ACTIVITATII DE AGREMENT NAUTIC,IN PARCUL MOGOSOAIA
2018220PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „GIGANTICA,TABARA DE ARTE MOGOSOAIA” IN COMUNA MOGOSOAIA
2018219PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „ZILELE COMUNEI MOGOSOAIA” IN COMUNA MOGOSOAIA
2018218PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „KULTURESTOCK” IN CADRUL PARCULUI COMUNEI MOGOSOAIA,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2018217PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE DE VACANTA SI AGREMENT P+2E+M,ANSAMBLU CIRCULATII,SPATII VERZI,ASIGURARE PARCARI,BRANSAMENTE SI UTILITATI
2018216PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COOPERARE CU DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR
2018215PRIVIND APROBAREA DE BURSE PENTRU ELEVII SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOSOAIA
2018214PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNILE IANUARIE SI FEBRUARIE 2018
2018213PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE SI A SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL I
2018212PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU FEEL GREEN SRL IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „MOGOȘOAIA NO STRESS DUATHLON”
2018211PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIATIA VIITORUL IN ZORI IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „MOGOSOAIA CURATA”
2018210PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU SC IPSO SRL IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „MOGOSOAIA CURATA”
2018209PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „DANSUL FLORILOR” IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2018208PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 A SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL
2018207PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN DIN COMUNA MOGOSOAIA SI STABILIREA MODALITATII DE GESTIUNE A ACESTUI SERVICIU
2018206PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIATIA GREENITIATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „MOGOSOAIA CURATA”
2018205PRIVIND ĪNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIATIA ECOTIC IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „MOGOSOAIA CURATA”
2018204PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE SI MAI 2018
2018203PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2018
2018202PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SARBATORILE PRIMAVERII” IN COMUNA MOGOSOAIA
2018201PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN,COMUNA MOGOSOAIA - 2018
2018200PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 112/29.08.2014 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT INTERN IN VALOARE DE PANA LA 20.000.000 LEI IN VEDEREA FIANANTARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII DE INTERES LOCAL
2018199PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU IMOBILE LOCUINTE INDIVIDUALE IZOLATE SI INSIRUITE,FUNCTIUNI COMPLEMMENTARE LOCUIRII P +2E,AMENAJARE CIRCULATII,SPATII VERZI,ASIGURARE PARCARI,BRANSAMENTE SI UTILITATI
2018198PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 91/29.11.2017 PRIVIND APROBAREA SUMELOR DESTINATE FINANTARII DE BAZA PE UNITATI DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA,PE BAZA NUMARULUI DE ELEVI/PRESCOLARI SI A COSTURILOR STANDARD
2018197PRIVIND INFIINTAREA FILIALEI JUDETENE ILFOV A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA
2018196PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 151/24.08.2010 PRIVIND APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CATRE SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL
2018195PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 72/29.04.2014 PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE PENTRU AGENTII ECONOMICI CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE COMERT SI SERVICII DE PIATA,INCUSIV CELE DE ALIMENTATIE PUBLICA,PE RAZA COMUNEI MOGOSOAIA
2018194PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56437,DE PE RAZA COMUNEI MOGOSOAIA
2018193PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 647/1,647/2/2,647/2/1,647/3,503,502,53066 52297,56766,57215,56794,56792,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018192PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 523,54422,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018191PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1406/4,53316,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018190PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 243/1,23731,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018189PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/21/1,54349,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018188PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 797,51087,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018187PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55194,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018186PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1013/1/1,51687,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018185PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1120,51689,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018184PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 956/2/2/3/2,54416,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018183PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 112/4,56291,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018182PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 112/3,53943,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018181PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2602,54347,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018180PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1579,51746,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018179PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1585/2,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018178PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56438,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018177PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1514/6/2,51744,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018176PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1585/1,51757,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018175PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1514/6/1,51745,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018174PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1406/1,53933,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018173PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 905/21,51569,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018172PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/4,53209,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018171PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1705/2,51723,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018170PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1705/3,51724,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018169PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1705/3,51724,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018168PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1704,51717,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018167PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/5/2/3,55406,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018166PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 940/3/1,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018165PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1664/2/8,51737,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018164PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1435/1,51739,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018163PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1851/2,51741,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018162PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1851/1,51740,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018161PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 124/8/6,53899,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018160PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/3,53208,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018159PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/2,55413,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018158PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/5,52562,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018157PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51549,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018156PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56089,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018155PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/1,1124/3,55414,55416,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018154PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/7,52564,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018153PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/11/2,52784,52785,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018152PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 905/1,51566,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018151PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2027/2,50097,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018150PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1091/4,54243,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018149PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1496,51840,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018148PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2168 ,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018147PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/4/2/3/2,54370,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018146PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/4/1/12,55357,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018145PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1618,51760,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018144PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1615,51768,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018143PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1586,51866,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018142PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 956/2/2/7/1,56509,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018141PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1161/2/2,53157,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018140PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51235,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018139PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1266,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018138PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1778 ,51848,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018137PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1778 ,51848,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018136PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1196,51862,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018135PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2535 ,51839,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018134PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1161/1/2,56899,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018133PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1715 ,51853,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018132PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/1,53075,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018131PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55622,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018130PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/3/11,56847,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018129PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/3/12,56846,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018128PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/1/5,54897,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018127PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/3/13,55128,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018126PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/3/4,52663,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018125PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/3/3,56848,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018124PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55884,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018123PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/5/2/8 55696 DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018122PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 981/3/1/1,51555,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018121PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 981/3/1/12,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018120PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 981/4/1,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018119PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1795,51749,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018118PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/5/2/5,52254,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018117PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/5/2/6,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018116PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 487,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018115PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/5/2/2,55582,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018114PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/5/2/4,54936,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018113PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1631,51767,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018112PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/1/2,52273,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018111PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/1/2,52273,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018110PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/1/3,52928,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018109PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/1/5,53284,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018108PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/1/14,54282,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018107PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/1/11,54229,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018106PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 931/2/2,52138,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018105PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 500/5,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018104PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1932,51911,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018103PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1587,51769,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018102PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1591,51770,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018101PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1514/4,56843,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2018100PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 981/3/1/5,54316,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201899PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 981/3/1/7,55144,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201898PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 981/3/1/10,981/3/1/9,981/3/1/8,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201897PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1422,52148,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201896PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2579,54998 ,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201895PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1091/3,54242,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201894PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1769,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201893PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 500/3,500/4,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201892PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2382,53126,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201891PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1691,1693,1692,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201890PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 483,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201889PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2023,57118,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201888PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1031,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201887PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1945,53099,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201886PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2125,2124,2123,2128,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201885PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1677,57102,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201884PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1769/4,51787,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201883PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50074,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201882PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 921/1/3/1,55393,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201881PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2534 ,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201880PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1154/1/1/4/2/2,53429,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201879PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2443,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201878PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 956/2/2/7/1,56509,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201877PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/1/15,51804,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201876PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 942/5,56889,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201875PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/1/14/1,51798,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201874PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1156,52031,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201873PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2663,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201872PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2243,53900,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201871PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2646,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201870PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 440/2/3,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201869PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/1/13,51797,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201868PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 129,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201867PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51201,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201866PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/2/18,1413/2/22,1413/2/23,57051,57053,57054,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201865PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 943,53876,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201864PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/2/4,56213,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201863PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 913/14,55786,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201862PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1415/6,1415/5,57125,57124,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201861PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 942/12,56930,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201860PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56053,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201859PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55460,55461,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201858PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 66,51996,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201857PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/1/16,51807,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201856PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1687,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201855PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413//17,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201854PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 440/2/2,440/1,54655,53549,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201853PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 970/2/1,970/2/2,970/2/4,54066,54067,54069,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201852PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 970/2/1,970/2/2,970/2/4,54066,54067,54069,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201851PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50132,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201850PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 955/3/2/8,54071,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201849PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 955/3/2/8/2,54072,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201848PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 955/3/2/8/2,54072,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201847PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 956/2/2/7/3,56086,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201846PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/2/12,5690,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201845PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50141,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201844PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2835,54194,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201843PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/2/8,51817,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201842PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1850,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201841PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/1/2,51883,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201840PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56054,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201839PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50461,55237,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201838PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 92/1/3/4,53007,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201837PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 920/4,53217,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201836PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1154/1/1/2/1/1,1154/1/1/2/1/2,1154/1/1/2/2/1,1154/1/1/2/2/3 ,54258,54259,51952,51955,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201835PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1154/1/4/3/2,56973,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201834PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 921/1/3/15,55397,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201832PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 228/1,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201831PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1338,51997,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201830PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1259/49,56045,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201829PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 817,57228,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201828PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1259/54,1259/52,1259/53,55797,57084,57082,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201827PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 813,53642,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201826PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55162,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201825PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 440/2/2,440/1,54655,53549,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201824PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55161,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201823PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50014,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201822PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1124/8/33,52792,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201821PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 501/3/2,54853,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201820PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55686,50014,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201819PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL,921/2,54360,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201818PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1171/1,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201817PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 920/1/1,54358,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201816PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1259/63,1259/64,1259/65,57154,56530,56528,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201815PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 1413/2/21,1413/24,1413/2/25,1413/2/3,1413/2/15,1413/2/6,51822,51834,51835,51813,51814,51815,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201814PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2821,54139,DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
201813PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA,PENTRU LUNILE NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE 2017
201812PRIVIND REORGANIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI A COMITELULUI OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU ACTIVITATE TEMPORARĂ AL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
201811PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ĪMPOTRIVA INCENDIILOR ĪN COMUNA MOGOȘOAIA AFERENT SEMESTRULUI II 2017
201810PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ SOCIAL,ORGANIZAT LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
20189PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018,CONFORM LEGII NR.416/2001 LEGEA VENITULUI,MINIM GARANTAT CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
20188PRIVIND SUPRAIMPOZITREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 2253
20187PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 96 DIN 29.11.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ĪN GESTIUNE DELEGATĂ PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ĪN REGIM TAXI
20186PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL SECRETARULUI COMUNEI MOGOŞOAIA,JUDEŢUL ILFOV PENTRU ANUL 2017
20185PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI INTERN PENTRU ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ
20184PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "LUNA IUBIRII" ĪN LUNA FEBRUARIE 2018,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
20183PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 80/16.07.2009 PRIVIND ADOPTAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
20182PRIVIND ANULAREA CREANTELOR FISCALE RESTANTE DE PANA LA 10 LEI,ALE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE,AFLATE IN SOLD LA DATA DE 31.12.2017
20181PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE IN ANUL 2017,PE BAZA NUMARULUI DE ELEVI/PRESCOLARI SI AI COSTURILOR STANDARD