HOTARARI ADOPTATE


An:  Nr.:  Conţinut:  

AnNr. hotarareTitlul hotararii
2018116PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI DOMENULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018115PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018
2018114PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 21/31.03.2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA”
2018113PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP,SA NE REPREZINTE SI SA SEMNEZE HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCITATILOR A SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL
2018112PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SERBARILE LUI GERAR” IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
2018111PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV
2018110PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA PRECUM SI AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV PENTRU ANUL 2018
2018109PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A UNOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATA REPREZENTÂND TERENURI SI CONSTRUCTII CARE SE AFLA IN CORIDORUL DE EXPROPRIERE A LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA „ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,ETAPA I
2018108PRIVIND MODIFICAREA NR. 115/19.12.2016 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „CAI DE COMUNICATIE DN1A - PENETRATIE AUTOSTRADA BUCURESTI - BRASOV - CENTURA BUCURESTI - DN1
2018107PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 30/12.04.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „DRUMURI PUBLICE - ETAPA 2 EXTINDERE CAI DE COMUNICATIE DN1A - PENETRATIE AUTOSTRADA BUCURESTI - BRASOV - CENTURA BUCURESTI - DN1
2018106PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 84/05.10.2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORIILE DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PNDL,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV,ETAPA I”
2018105PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 83/05.10.2017 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 32/12.04.2017 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV,ETAPA I”
2018104PRIVIND RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PROPUS DE DOAMNA NITA CRISTINA PENTRU ANSAMBLU HALE DEPOZITARE SI BIROURI,AMENAJARE CIRCULATII,IMPREJMUIRE UTILITATI - STRADA GARII COMUNA MOGOSOAIA
2018103PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU INVATAMANT LA NIVELUL COMUNEI MOGOSOAIA,PENTRU ANUL 2018 - 2019
2018102PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTATA DE DABOVEANU MARIA ANTOANETA PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 2.00 M
2018101PRIVID APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2017
2018100PRIVIND APROBAREA DECOTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2017
201899PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 81/28.09.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE A CRITERIILOR DE IDENTIFICARE A TERENURILOR NEINGRIJITE SITUATE IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA,IN VEDEREA APLICARII PREVEDERILOR ART. 489 ALIN. 5 - 8 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI PCT. 168 DIN HG NR. 1/2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
201898PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE PESCUIT RECREATIV PE LACUL COMUNEI MOGOSOAIA
201897PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV SI COMUNA MILESTII MICI,RAIONUL IALOVENI DIN REPUBLICA MOLDOVA
201896PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,A CAIETULUI DE SARCINI SI A CONTRACTUUI DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA PENTRU ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL IN REGIM TAXI
201895PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE AUTORIZATII TAXI CE POT FI EMISE PE RAZA COMUNEI MOGOSOAIA
201894PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DE BANI PENTRU EVENIMENTUL „SARBATORILE IERNII IN COMUNA MOGOSOAIA”
201893PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNIE DECEMBRIE 2017,IANUARIE SI FEBRUARIE 2018
201892PRIVIND COMPLETARE HCL NR. 24/23.08.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
201891PRIVIND APROBAREA SUMELOR DESTINATE FINANTARII DE BAZA PE UNITATI DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA,PE BAZA NUMARULUI DE ELEVI/PRESCOLARI SI A COSTURILOR STANDRD
201790PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL ILFOV IN PERIOADA 2014 - 2010” PRECUM SI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA
201789PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 24/1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
201788PRIVIND INSUSIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 292/06.10.2017 SI 293/06.10.2017 PRECUM SI APROBAREA PRETULUI DE ACHIZITIE A IMOBILELOR SITUATE IN STRADA CHITILA PADURE NR. 2/5 APARTAMENT 4,RESPECTIV NR. 2 APARTAMENT 1 COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201787PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE SI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL 3 DIN 2017
201786PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA PETRU LUNILE IULIE,AUGUST SI SEPTEMBRIE
201785PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 68/31.08.2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
201784PRIVIND APROBAREA ASIGURARII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORIILE DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PNDL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV. ETAPA I”
201783PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 32/12.04.2017 DE APROBARE A IDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV. ETAPA I”
201782PRIVIND ACCEPTAREA UNEI SPONSORIZARI DE LA SC GREEN VIEW GARDEN SRL PENTRU O CANTITATE DE 23000 KG CARTOFI
201781PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE A CRITERIILOR DE IDENTIFICARE TERENURILOR NEÎNGRIJITE SITUATE ÎN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOȘOAIA,ÎN VEDEREA APLICĂRII PREVEDERILOR ART.489 ALIN. (5) - (8) DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI PCT. 168 DIN HG NR.1/2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
201780PRIVIND APROBAREA DEMARĂRII PROCEDURII CUMPĂRĂRII APARTAMENTULUI NR.1 ȘI NR.4 SITUATE ÎN STR. CHITILA PĂDURE,COMUNA MOGOȘOAIA
201779PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOȘOAIA PE ANUL 2017
201778PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII PRIMARE EXPLORE 100
201777PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN COMUNA MOGOSOAIA
201776PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE TRANSMITERE A IMOBILELOR,IDENTIFICATE CONFORM „REGISTRULUI POSESORILOR”CU DENUMIRILE HC 5,HC 46,HC 52,HC 57,HC206,HC 227,HC 237,HC 239,HC 235,HC 224,HC 231,HC 207,HC 205,HC203,HC 224,HC 285,HC226,HC 306,HC322,HC227,HC 285,HC 294/1,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI DIN ADMINISTRAREA AGENȚIEI NAȚIONALE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE,FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE PRAHOVA,UNITATEA DE ADMINISTRARE ILFOV,ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
201775PRIVIND PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NTIONALA DE INVESTITII „CNI” S.A. A AMPLASAMENTULUI „CENTRU MULTIFUNCTIONAL MOGOSOAIA - ILFOV” SI ASIGURAREA CONDITIILOR IN VEDEREA EXECUTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV”
201774PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA SI A UNUI RPREZENTANT AL COMUNEI MOGOSOAIA PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII NR. 1 MOGOSOAIA
201773PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE AGALOPOL CRISTIAN PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 2,00 M
201772PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE CIRESOIU MARIOARA PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 1,00 M PE O LATURA SI 3,00 M PE CELALATA LATURA
201771PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE ANICHEI ALEXANDRU PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 2,00 M
201770PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE RISTEA DANIELA REPREZENTANT AL SC NORTH AREA REAL ESTATE CONSULTING SRL PENTRU REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTII EXISTENTE - CENTRU RECUPERARE MEDICALA,PAVILION ADMINISTRATIV,AMENAJARE ACCES,IMPREJMUIRE,ANEXE SI UTILITATI
201769PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA MOGOSOAIA PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2017
201768PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE SI AUGUST
201767PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
201766PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 88/30.05.2014 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI PROIECTULUI: „ASFALTARE STRAZI IN LUNGIME DE 8,207 KM,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201765PRIVIND APROBAREA INFIINȚĂRII UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE CONSILIER GRADUL IA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA,MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201764PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 57/21.07.2017
201763PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA
201762PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI CIOBANU VALENTIN PENTRU FUNCTIA DE SEF SERVICIU SVSU IN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA
201761PRIVIND APROBAREA PRETURILOR SI A TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE FURNIZARE A APEI POTABILE SI CANALIZARE PENTRU CONSUMATORII DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI MOGOSOAIA JUDETUL ILFOV
201760PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNILE MAI SI IUNIE 2017
201759PRIVIND APROBAREA PRETULUI DE CUMPARRE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 8.000 MP SITUAT IN COMUNA MOGOSOAIA STR AGRICULTORILOR NR 12
201757PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUL DIN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201756PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR IN VEDEREA CUMPARARII DE CATRE COMUNA MOGOSOAIA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 8.000MP SITUAT IN COMUNA MOGOSOAIA
201755PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHETUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2017
201754PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTOCMIT DE SC UNITD URBAN ARHITECTS SRL PENTRU AGROPENSIUNE P+2E INVATAMANT AMENAJARE ACCES SI CIRCULATII INTERIOARE ANEXE SI UTILITATI
201753PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU TAGIUL DE PREGATIRE EFECTUAT DE ECHIPA DE ARTE MARTIALE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV HAI SHIN JITSU
201752PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU SC ARIA MANAGEMENT & EVENTS 2A IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI ARTA CARE UNESTE MUZICA FORMA CULOARE EDITIA II-A
201751PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCITIA VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI VESPA MOVIE NIGHTS IN PARCUL MOGOSOAIA
201750PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATUL DE FUNCTII IN URMA REORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA JUDET ILFOV PRECUM SI AL SPCLEP MOGOSOAIA JUDET ILFOV
201749PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR 8802/16.05.2017 SI APROBAREA CUMPARARII IMOBILULUI SITUAT IN STR CHITILA PADURE NR 2 PARTER AP1 COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV
201748PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP SA SEMNEZE HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ASOCIATIILOR A SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL REFERITOARE LA APROABAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE/SEMESTRIALE
201847PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV
201746PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA PENTRU LUNA APRILIE 2017
201745PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI REFACERE BLOC NR1 SI NR2 SOS BUCURESTI TARGOVISTE NR 44 COMUNA MOGOSOAIA
201744PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 26/21.03.2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNIC- ECONOMICI AI PROIECTULUI REABILITARE TERMICA BLOCURILE NR1 SI NR2 SOS BUCURESTI TARGOVISTE COMUNA MOGOSOAIA
201743PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI 1 IUNIE ZIUA COPILULUI IN DATA DE 1 IUNIE 2017 IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
201742PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE SI AUGUST
201741PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 37/12.04.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFV
201740PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHETUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA PENTRU LUNA APRILIE 2017
201739PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE SI A SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL I DIN 2017
201738PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ZILELE COMUNEI IN PERIOADA 20.21 MAI 201 IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
201737PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI AMENJARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV
201736PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 08/27.01.2016 PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA
201735PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 12/31.01.2014 PRIN CARE S-A APROBAT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI IN VEDEREA OCUPARII PE DURATA NEDERMINATA A POSTULUI VACANT CORESPUNZATOR FUNCTIEI CONTRACTUALE DE CONSILIER JURIDIC
201734PRIVIND DELEGAREA CONSILIERULUI JURIDIC ROXANA CRISTINA BUTE IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII DE CONSILIER JURIDIC ATAT PENTRU CONSILIUL LOCAL MOGOSOAIA CAT SI PENTRU UAT MOGOSOAIA
201733PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV ETAPA II
201732PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AI PROIECTULUI SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV ETAPA 1
201731PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI DRUMURI PUBLICE - ETAPA 3 INFRASTRUCTURA RUTIERA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA
201730PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI: DRUMURI PUBLICE - ETAPA 2 EXTINDERE CAI DE COMUNICATIE DN1A - PENTRATIE AUTOSTRADA BUCURESTI - BRASOV - CENTURA BUCURESTI - DN1
201729PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 115/19.12.2016 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI CAI DE COMUNICATIE DN1A - PENETRATIE AUTOSTRADA BUCURESTI - BRASOV - CENTURA BUCURESTI - DN1
201728PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELO PE ANUL 2017 A SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL
201727PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI MOGOSOAIA
201726PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIATIA CLUB SPORTIV NO STRESS IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI MOGOSOAIA NO STRESS TRIATHLON SI A UNUI EVENIMENT DEDICAT COPIILOR CROSS COPII
201725PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI KULTURESTOCK PENTRU PERIOADA MAI NOIEMBRIE 2017 IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
201724PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2017
201723PRIVIND APROBREA DE BURSE PENTRU ELEVII SCOLII GIMNAZIALE NR 1 MOGOSOAIA
201722PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI DE BRANSAMENT LA RETEAUA DE APA POTABILA A INVESTITORILOR MIHALACHI ALEXANDRU SI BARSETI BOGDAN
201721PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI PENTRU PLANUL DE MOBILIZARE URBANA DURABILA 2016 -2030 REGIUNEA BUCURESTI - ILFOV
201720PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU SC AQUA GLIDE SRL IN VEDEREA AMPLASARII UNUI PARC DE AGREMENT NAUTIC IN CADRUL PARCULUI COMUNEI MOGOSOAIA
201719PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI POEZIILOR FLORILOR IN COMUNA MOGOSOAIA IN LUNA APRILIE 2017
201718PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA PENTRU LUNA FEBRUARIE 2017
201717PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATUL DE FUNCTII IN URMA REORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA JUDET ILFOV PRECM SI AL SPCLEP MOGOSOAIA JUDET ILFOV
201716PRIVIND APROBAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE MARTIE APRILIE SI MAI
201715PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI PENTRU GESTIONARE CAINILOR FRA STAPAN DIN COMUNA MOGOSOAIA
201714PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI PRIMAVARA IN COMUNA MGOSOAIA IN LUNA MARTIE 2017
201713PRIVIND APROBAREA DECONTARII DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA PENTRU LUNA IANUARIE 2017
201712PRIVIND DESEMNAREA SEF SERVICIU SVSU CU PERSONAL ANGAJAT SI CLASIFICAREA SERVICIULUI VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA DIN CADRUL COMUNEI MOGOSOAIA JUDETUL ILFOV
201711PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016
201710PRIVIND ÎNSCRIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA LA POZITIA NR 42 A IMOBILULUI SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA CVARTAL 38 PARCELELE 3,4,5 IN SUPRAFATA DE 3968 MP
20179PRIVIND ÎNSCRIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA LA POZITIA NR 43 A IMOBILULUI SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA TARLA 42 PARCELA 338 IN SUPRAFATA DE 5427 MP
20178PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA LA POZITIA NR 39 A IMOBILULUI SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA CVARTAL 37 PARCELELE 10,11,12 IN SUPRAFATA DE 2064 MP
20177PRIVIND ÎNSCRIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA LA POZITIA NR 41 A IMOBILULUI SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA CVARTAL 31 PARCELA 1 IN SUPRAFATA DE 12766 MP
20176PRIVIND ÎNSCRIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA LA POZITIA NR. 40 A IMOBILULUI SITUAT IN ITRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA CVARTAL 30 PARCELA 52 IN SUPRAFATA DE 3761 MP
20175PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL SECRETARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV PENTRU ANUL 2016
20174PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.96/29.11.2016 PRIVIND APROBAREA SUMELOR DESTINATE FINANTARII DE BAZA PE UNITATI DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA,PE BAZA NUMARULUI DE ELEVI/PRESCOLARI SI A COSTURILOR STANDARD
20173PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI LUNA PRIETENIEI IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
20172PRIVIND ANULAREA CREANTELOR FISCALE RESTANTE DE PANA LA 10 LEI,ALE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE,AFLATE IN SOLD LA DATA D 31.12.2016
20171PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE IN ANUL 2016